Menu
Komunita

Dornova metoda pro psy

Dornova metoda je manuální terapie, s jejíž pomocí jsou klouby a obratle navráceny do přirozené polohy. Techniky Dornovy metody byly inspirací pro vyvinutí metody vhodné pro psy a kočky.

Co je Dornova metoda

Metoda nazvaná po svém tvůrci, panu Dornovi, je jemná manuální terapie, s jejíž pomocí jsou obratle a klouby navraceny do správné polohy. Terapeut používá jemný tlak rukou, a za aktivní účasti pacienta tak dochází k šetrnému uvedení pohybového aparátu do původního přirozeného stavu. Celá terapie zahrnuje nápravu vykonávanou terapeutem, která je doplněna o domácí cvičení.

Kde se Dornova metoda vzala

Dornova metoda, původně určená pro lidi, byla vyvinuta v Německu. Její autor Dieter Dorn, který neměl lékařské vzdělání, ji považoval za laickou metodu vhodnou pro každého člověka, který je veden touhou nezištně pomáhat ostatním. Při její tvorbě vycházel z dovedností lidových napravovatelů a z vlastních zkušeností. Postupně se rozšířila do celého světa. Na stejném principu byly později vyvinuty hmaty a cviky pro terapii zvířecí, tedy i pro psy.

Kdy je pro psy vhodná Dornova metoda

Dornova metoda může být využita jako terapie při bolestech a obtížích s pohybovým aparátem. V ideálním případě slouží jako podpůrná terapie ve spolupráci s veterinárním lékařem. Ošetření je však vhodné i jako prevence, zejména u psů sportujících, pracujících či jinak nadměrně zatěžovaných. I zcela zdravě se jevícího psa je vhodné nechat pravidelně zkontrolovat, a včas tak odhalit a řešit případné pohybové obtíže dříve, než se rozvinou.

S čím může terapeut pomoci

Terapeut Dornovy metody nemusí být veterinární lékař. Jeho náplní práce není provádění veterinárních zákroků. V běžném životě pes běhá, chodí, občas upadne, psi divočejší při hrátkách narážejí do sebe i do předmětů. Při sportu je pes zatěžován jednostranně, vysoké skoky pro něj nejsou zcela přirozené.  

Ačkoliv pes vypadá bez obtíží, velmi často dochází k posunu obratlů a kloubů. Při posunu v jednom místě se posouvá celý pohybový aparát, protože změnu pohybu je pes nucen kompenzovat v jiném místě. Dlouhodobé špatné držení těla se po čase začne projevovat problémy. Preventivní ošetření dokáže tyto problémy odstranit dříve, než se vůbec objeví.

dornova metoda pro psy

Dornova metoda je vhodná i pro psy se zdravotními obtížemi. Zde je však zásadní spolupráce s veterinárním lékařem. Lékař určí diagnózu, terapeut navrhne řešení, úkolem veterinárního lékaře je sledovat zdravotní stav a posoudit, zda navrhovaná terapie není v kolizi s onemocněním či poúrazovým stavem. Úkolem terapeuta je využít své znalosti pro zkrácení a zlepšení léčebného a rehabilitačního procesu. Takto fungující tým je pro pacienta i majitele výhrou.

Jako příklad lze uvést dysplazii kyčelního kloubu u dospělých jedinců. Pokud není třeba operační zákrok, navrhne zpravidla veterinární lékař konzervativní léčbu spočívající v podávání kloubní výživy, v těžších případech léků proti bolesti. Dornův terapeut při pravidelných ošetřeních vrací klouby do přirozené polohy a doporučí cviky na posílení svalů, jejichž cílem je udržení kloubů ve správné pozici co nejdéle. Obtíže sice nezmizí, ale pečlivý přístup může velmi výrazně zpomalit nástup problémů s dysplazií spojených.

Jak vybrat dobrého terapeuta

Výběru terapeuta je potřeba věnovat velkou pozornost. I když se terapeut ohání certifikátem z kurzu, pouhý víkendový seminář z něj profesionála zdaleka nedělá. Důležitá je praxe. Terapeut si musí doslova osahat značné množství zvířat, aby nabyl potřebné jistoty. A praktické zkušenosti by měl být schopen doložit, např. formou referencí.

související článek zde

Jak psi snášejí ošetření

Psi snášejí ošetření údajně dobře a klidně. Podle některých názorů však může zvíře při ošetření křičet bolestí. Dopátrala jsem se vysvětlení, že skutečně někdy projev zvířete vypadá velmi dramaticky. Nejedná se však o bolest, ale o vyventilování bloků a negativních pocitů, které se při vracení kloubů a obratlů do správné polohy uvolní.

Z lidského světa spatřuji obdobný přístup v názorech na metodu zvanou holotropní dýchání. U této metody lidé ve změněném stavu vědomí často dělají prudké nekontrolované pohyby, křičí, svíjí se. Důvodem však primárně není bolest, ale uvolňování emočních bloků a negativních energií. Výsledkem správně provedené metody je člověk klidný a plně relaxovaný.

Dornovou metodou jsem nechala ošetřit oba své psy, psa jednorázově preventivně, fenu ze zdravotních důvodů opakovaně. Fena je velmi nedůvěřivá k lidem, pes po nepříjemných zkušenostech příliš nevyhledává tělesný kontakt. Oba pokusné objekty zvládly ošetření zcela v klidu, bez náznaků obrany nebo strachu. Na konci terapie byly oba v plně uvolněném rozpoložení. Do místnosti, kde se ošetření provádělo, se oba stále velmi těší. Z vlastní zkušenosti mohu tedy potvrdit názor, že psi snášejí ošetření dobře.

Je Dornova metoda bezpečná?

Dornova metoda je bezpečná při dodržení základních zásad. Je potřeba vybrat dobrého terapeuta a řídit se jeho pokyny. Špatně provedené ošetření zvířeti samozřejmě ublížit může. Druhým předpokladem je vystavit ošetření pouze zvíře, které nemá obtíže ošetření vylučující. V případě jakýchkoliv pochybností je proto třeba požádat o názor terapeuta a veterinárního lékaře.

Autor: Jana Jarešová
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Mohlo by vás zajímat