Menu
Komunita

Elektrický výcvikový obojek – použití korekčního impulzu

Asi nejrozšířenější využití elektrického obojku je při nácviku odvolání od zvěře. Velmi často se k němu uchylují majitelé, jejichž psi se přestanou ovládat, když vidí běžící zvěř.

Princip použití korekčního impulzu

Princip je vcelku jednoduchý, podrobný nácvik se může lišit dle zvolené metodiky.

Pes nosí elektrický obojek tak dlouho, až ho přestane vnímat. Základním předpokladem je, že má naučen povel pro příchod k majiteli. Později je pes vystaven rušivému podnětu. Jakmile začne utíkat za zvěří a nereaguje na psovodův povel, dostává korekci elektrickým impulsem. Správně nastavený impuls by neměl psa příliš bolet, ale měl by ho vytrhnout z nežádoucí činnosti. Honění zvěře by se mu mělo spojit s tak nepříjemným prožitkem, že by běžel zpátky k majiteli pro ochranu a pochvalu. Po několika opakováních už by se pes od majitele neměl vzdalovat a zvěř jen pozorovat.

Výsledky a rizika použití elektrického obojku

Popsaná metoda vypadá nenáročně. A skutečně znám několik lidí, kteří si elektrický obojek nemohou vynachválit. Stačilo prý dvakrát či třikrát použít korekční impuls a pes přestal utíkat za zvěří, takže elektrický obojek buď odložili úplně, nebo ho majitel používá jen pro svůj klid „kdyby náhodou“.

Použití elektrického obojku má však i značná rizika. Zdaleka ne každý pes má pro použití elektrického obojku vhodnou povahu.

Mnozí výcvikáři doporučující elektriku na nácvik přivolání argumentují tím, že případná korekce v podobě impulsu přijde „z neznáma“. Pes si nespojí nepříjemný podnět s psovodem, a nedojde tedy k narušení jejich vztahu. Toto tvrzení možná platí v případě psa vyrovnaného, dobře navázaného na svého psovoda a hledajícího u něj ochranu. Ale co pes poněkud labilnější nebo samostatnější?

Jako příklad poslouží pes, který si nechtěně skočí na elektrický ohradník. Někteří psi reagují tak, že se utíkají schovat ke svému majiteli. V jejich případě by použití elektrického obojku mohlo působit stejně. Jsou ovšem psi, kteří při špatném zážitku začnou bezhlavě prchat. A jako vedlejší efekt si nepříjemný prožitek spojí s tím, co v tu chvíli viděli.

Elektrický šok může vyvolat i útěk

Moje fena jako štěně chtěla prohnat krávy v ohradě. Naběhla si do ohradníku a začala prchat pryč. Několik měsíců jsem následně měla problém projít kolem jakékoliv ohrady s kravami, zapřela se s výrazem „nejdu“. Pokud jsem potřebovala projít, musela jsem ji doslova táhnout jako kozu na provaze. Rok po události s ohradníkem mi v noci v horách přetrhla stopovací vodítko a zdrhla. Po hodinovém pátrání jsem ji našla sedět kousek od místa úniku, předtím jsem si ve tmě nevšimla, že se blížíme ke kravské ohradě. Za normálních okolností by se vrátila, ale v tomto případě by musela projít ohradou. Instinkt varující  před nebezpečím byl silnější než vazba na člověka, což u přírodnějších (tj. primitivních, méně vyšlechtěných) plemen není nic neobvyklého.

Pro použití elektrického obojku je třeba znát povahu psa

Elektrický obojek se často doporučuje  jako korekce psů agresivních na jiné psy nebo na lidi. Pokud cvičitel nebo majitel neodhadne povahu psa a použije elektriku nevhodně, zadělává si na dost velký problém.

Pes, který do té doby jen šikanoval nebo vyhrožoval ze strachu, si může nepříjemný podnět spojit s daným objektem a do domnělé příčiny bolesti, tj. jiného psa nebo člověka, se pustit natvrdo a krvavě.

V neposlední řadě stojí za povšimnutí i názory veterinárních lékařů na to, jak dlouhodobé užívání elektrických obojků může ovlivnit zdravotní a duševní stav psa.

Autor: Jana Jarešová
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Mohlo by vás zajímat