Menu
Komunita

Nejcennější dárek pro psa – registrovaný čip na celý život

Je běžnou součástí života vidět na ulici toulajícího se psa. Útulky jsou plné opuštěných, ztracených pejsků. Nikde není zaručeno, že se jednoho dne nemůže v útulku ocitnout i váš pes.

Naučte psa poslušnosti

I když míváte pejska jen na vodítku, naučíte ho poslušnosti. Nikdy nevíte, co se přihodí. Stačí chvilka nepozornosti, nehoda, nemoc, úraz, krádež a váš pejsek vám rychle zmizí z dohledu a pak v lepším případě v útulku. Pokud se vám ho podaří najít - jak pak prokázat, že právě ten chlupáč patří jen vám a že je u vás doma?

Tetování pejsků

Většina pejsků s průkazem původu stále využívá jen tetování jako zřetelnou identifikaci. Jejich majitelé vám potvrdí, že se inkoust časem rozpíjí, bledne a stává se téměř nečitelným.

Mikročip jako psí průkaz totožnosti

Dnes je naštěstí již zcela zásadní označení mikročipem, které slouží jako průkaz totožnosti, dostupné naprosto každému. Jednoznačná identifikace je vyžadována již většinou chovatelských organizací, úřady státní správy, pojišťovnami.

Váš pes mikročip ještě nemá? Změňte to!

Informujte se u svého veterinárního lékaře, aby byl jím aplikovaný mikročip v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro RFID (radiofrekvenční identifikaci) - ISO 11784/85, která odpovídá požadavkům EU (Nařízení EU č. 998/203 o pohybu „pet animals" na území členských zemí EU).
Ověřte si, že struktura kódu mikročipu obsahuje označení země původu psa podle mezinárodního kódování ISO (pro Českou republiku 203). Vyžadujte mikročip s národním kódem, i když nemáte v úmyslu se svým psem opustit republiku. Například u výpravy do hor, míst v pohraničí, se zaběhnutý pes může dostat nečekaně až do zahraničního útulku.

Aplikace psího mikročipu

Samotná aplikace mikročipu je krátký rutinní zákrok. Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží (podobně jako očkování).

Průběh aplikace mikročipu

  • Zvíře je v místě aplikace čipu důsledně desinfikováno, mnohdy dochází i k odstranění srsti.

  • Provede se kontrola funkčnosti čipu a správnosti načtení číselného kodu, až poté se aplikuje čip.

  • Po zavedení čipu se provede jeho opakované načtení.

  • Vyplní se příslušné formuláře - Originál si ponechá majitel, jednu kopii zasílá majitel do vybraného registru, druhá kopie zůstává veterinárnímu lékaři.

  • Samolepky s čárovým kódem a číselným označením shodným pro mikročip se nalepí na formuláře a dále do očkovacího průkazu, případně cestovního pasu.

Nejdůležitější je registrace pejska

Čip sám o sobě je však prakticky bezcenný. Smysl mu dává až průkazná evidence a služba, jakou je aktivní vyhledávací síť. Nejrozšířenější databázi v ČR poskytuje Národní registr majitelů zvířat www.narodniregistr.cz.

Jak psí registr funguje

Registr vám dává jistotu, že i v případě ztráty a „načtení" psa v zahraničí bude bez prodlení kontaktován přímo Český registr (Národní registr majitelů zvířat je součástí celosvětové sítě PETMAXX). Od 3. 7. 2011 musí mít svého psa povinně očipovaného každý, kdo má v plánu vycestovat do států EU. Evidenci očipovaných zvířat zajišťuje také Centrální evidence zvířat a věcí http://www.identifikace.cz/ a Národní registr komory veterinárních lékařů http://www.vetkom.cz/.

Čip s registrací - to si váš pes rozhodně zaslouží.

 

Autor: redakce
Vstoupit do diskuze (0) V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Mohlo by vás zajímat